Entusiasterna

Hej och välkomna till en ny vår med BSS.

Nyheter

  • NSS flyttar in 2 C55:ortill Lindö under våren, vilket medför att det kommer att finnas 4 st i Lindö fram till sommaren.
  • BSS flyttar ut sina 2 C55:or till Arkö i sommar, vilket ger att det kommer att finnas 6 C55:or i Arkö i sommar.
  • Under hösten kommer sedan alla 6 C55:or komma in till Lindö.
  • Juniorseglarna kommer att nyttja några C55:or på torsdagsträningarna.
  • Det kommer att vara möjligt att hyra båtarna både i Lindö och i Arkösund efter att man genomgått en kortare hanteringsutbildning samt kan hantera båtarna i sjön (Förarbevis el motsv).
  • Varje gång man använder båtarna ska man kolla att all materiel är ok innan segling, samt ange vad som ev behöver bytas ut/justeras efter segling. Detta för att båtarna ska kunna hållas seglingsklara så mycket som möjligt.
  • Det kommer att införas en terminsträningsavgift på 600:- utöver medlemsskapsavgiften, för att bl a täcka kostnader för underhåll av båtarna.
  • Klubben kommer att använda sig av IdrottOnLine för deltagare i aktiviteterna.

Förändringar är på gång ang tjejseglingarna på torsdagar. ’Entusiasterna’ kommer att ha ledarledd träning varannan vecka (jämna veckor). Varannan vecka fri träning för dem som vill träna själva.
Nybörjare och de som inte känner sig säkra på segling, gör en intresseanmälan om seglarkurs, så sätts en kurs ihop när gruppen är full. Vi kommer ha kursanmälan öppen även för män.

Anmälan görs till: junior.bravikensss@gmail.com

Datum att notera

OBSERVERA! Vi startar med seglingar onsdag 17/4

15/3 kl 13.00-17.00 Kappseglingsregler Linköpings SS, kostnadsfri kurs, del 1 (medtag kappseglingsreglerna). Mer info och anmälan på: www.linss.se
24/3 kl 13.00-17.00 Kappseglingsregler Linköpings SS, kostnadsfri kurs, del 2 (medtag kappseglingsreglerna)
31/3 kl 17.30 Uppstartsmöte för både juniorer och vuxna C55-seglare (klubbhuset
10/4 kl 19.00 Anna Hamström o Nickan Kark håller föredrag om BSS tjejseglingar hos Linköpings SS
14/4 kl 9.00-14.00 (ca) Påmastning och sjösättning av C55:or
17/4 kl 17.30 Segling – Entusiasterna (obs en onsdag)
18/4 kl 17.30 Segling – Entusiasterna (se 17/4:e)
2/5 kl 17.30 Segling – Entusiasterna
16/5 kl 17.30 Segling – Entusiasterna
30/5 – Kristi himmelsfärdsdag
13/6 kl 17.30 Terminsavslutning

Dessutom finns möjlighet att var med på enklare kappseglingar varje tisdag i maj. Kl 18.00 går starten ute på fjärden. 

Tips! 

11-12/5 Doyle-Dubbeln, Linköping kl 08.00-18.00

19/5 Svinstaköret, Lindö

21-23/7 Tävling C55:sprint i Arkö
3-4/8 Arkösundsregattan

29/9 Kajsa Blås